Skip to content
klein screen groot screen auto screen Grotere letter Kleinere letter Standaard lettergrootte blue color orange color green color

Schaakstad Groningen

Nederland apotheek
Toernooiboek Schaakfestival 2009

In een grootmeesterlijke ambiance voorafgaand aan de voor het kampioenschap in de meesterklasse beslissende wedstrijd Groningen-HSG, werd het boek “Grootmeesters in Groningen” gepresenteerd. Een rijk geïllustreerd boek, dat schaaktechnisch de belangrijkste partijen van het schaakfestival Groningen en met name de tweekamp Timman-van Kampen bespreekt. Een boek vol met Groningen-ervaringen met bijdragen van Hans Bohm, Jan Timman, Gert Ligterink, John van der Wiel, Friso Nijboer e.a.

Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan Prof.Dr. S.Poppema, voorzitter CvB van de Rijksuniversiteit Groningen, waarmee “de route naar 2014” van start ging.

Het boek zal als promotiemiddel worden ingezet om het bedrijfsleven meer te betrekken bij  de activiteiten van stichting Schaakstad Groningen, die gericht zijn op het traditionele schaakfestival, de talentontwikkeling o.a. door het talentteam GrUNn en het ondersteunen van het topteam Groningen. Ter gelegenheid van het 400 jarig bestaan van de rijksuniversiteit zal in 2014 het wereldkampioenschap jeugd en/of studenten worden georganiseerd.

Het toernooiboek kost twaalf euro, inclusief verzendkosten. Heeft u belangstelling? Vul dan het onderstaande formulier in en stort het geld op rekening 66.07.71.128 t.n.v. Stichting Schaakstad Groningen. Na ontvangst van uw betaling wordt het boek toegezonden.